کهکشان نورد، وبسایت شخصی غزال (غزاله) رمضانی

اینجا جمع اضداد است! محل تجمع سلایق متضاد من!

Galaxy TV Now On Space!

Galaxy TV دریچه‌ای رو به سوی ژرف‌ترین نقاط زمین تا دوردست‌ترین کهکشان‌ها

از فضای رنگارنگ خیال در سرزمین‌های ناشناخته‌ی ذهن، تا فراسوی تاریک‌ترین مرزهای شناخته‌شده‌ی منظومه‌ی شمسی

وقت آن رسیده که از دنیای کتاب‌ها بیرون بیاییم و  در باغ کهکشان سیاحت کنیم...

نوشتن دیدگاه