آسمان موسیقی

ترانه ی بسیار ساده و زیبای عشق حقیقت است از جان لنون...ساده و زیبا مانند دیگر  رویاهای بی پیرایه اش

 

میهن اسکریپت