وبلاگآخرین اخبار سایت

کهکشان نورد فعالیت خود را از مردادماه 1392 آغاز کرد...

زمین در طول سالیان، همواره شاهد طلوع خورشید، پرتو افشانی ماه و درخشش ستارگان بسیاری بوده است. شاید اگر ما نیز نگاهی دقیق تر به زندگی خود بیندازیم، ستارگانی در آسمان وجودمان بیابیم که روشنی بخش شب های تنهایی مان بوده و چه بسا خورشید هایی که وجودشان گرمابخش زندگی بوده است.

 

چه شب های ستاره بارانی که با طلوع خورشید عریان به روبوت های سپیده دم رسیدند و میعاد با راما تنها آرزوی پایان کودکی بود! آیین نورنوردی و کیمیای قدرت حال برای ساختن زمینی نو نه یک رؤیا، بلکه حقیقت درخشانی شد که راه و بیراهه را به مقصد رساند.

سایت کهکشان نورد مکانی برای ابراز سلایق هر چند متضاد من، و گام کوچکی جهت قدردانی از انسان هایی است که برای بنا نهادن دنیایی بهتر تلاش داشته و به جای دامن زدن به کابوس ها و دردهای بشر، پیام آور حقایقی روشنی بخش و تصوراتی خیال انگیز بوده اند، چه بسا که پاسخ درد مرهم است...به امید پروازی به بلندای عشق...

نوشتن دیدگاه