کتاب های موراکامی چند سالی است که پشت ویترین کتابفروشی ها جا خوش کرده و نشرهای گوناگون نسخه‌های نه چندان دلچسبی از روایات او را به دوستداران کتاب عرضه کرده‌اند. اینکه چقدر از داستان ترجمه شده یا چه داستان های جدیدی خلق شده، بماند! (که صد البته انگشت سرزنش را باید به سوی آنهایی که می دانیم نشانه رفت...)

کتاب «بید کور(سترون)، زن خفته» که در ایران به نام «بید کور، دختر خوابیده» روانه‌ی بازار شده، حاوی بیست و چهار داستان کوتاه است و تا جایی که من می‌دانم، هرگز به طور کامل چاپ نشده و هر کس که دستش به جایی از این کتاب رسیده، پیکر پاره‌پاره‌ی آن را روانه‌ی بازار کتاب کرده است. لازم به ذکر نیست که بازار کتاب هم مثل هر بازار دیگری، پر از تبلیغات رنگارنگ و دروغین است و گاهی هم بیرنگی فریاد می کند...

از آنجا که فضای موراکامی سنخیت قابل توجهی با فضای من دارد و شخصاً به ادبیات او و موسیقی جاز علاقمند هستم، تصمیم گرفتم بدن بیجان و چند تکه‌ی این کتاب را روحی تازه بخشم، باشد که مورد توجه علاقمندان به آثار او قرار گیرد. هر داستان از این مجموعه تحت عنوان منظومه‌ی موراکامی به صورت جداگانه به نشر الکترونیک در خواهد آمد. امید که روح جناب مستطاب موراکامی حداقل تا زمانی که زنده است، از تکه پاره شدن داستان هایش در عذاب نباشد!

غزال رمضانی، بهار زمردین 1394، منظومه‌ی شمسی، حوالی زمین

میهن اسکریپت