کهکشان نورد سه ساله شد...

سه سالِ دور و نزدیک ...

سال گذشته با لحظه‌ی پرواز جاودانه‌ی شاهین آغاز شد و بسیار خرسندم که سومین سال فعالیت کهکشان‌نورد با انتشار کتاب «من آن هستم» و «آن» همزمان شده است. ماهاراج نیز آموزگار پرواز است. پروازی دیگر، سقوط از آسمان رؤیا و پرواز به سوی کهکشان بیداری،  به آن افق همیشه روشن، به سوی سپیده دمِ بی‌طلوع و بی‌غروب هستی، در ژرفای سیاه‌ترین روشنی‌ها...

به یقین میعاد در سپیده‌دم...

غزال رمضانی، بهار یشمین 1395، ژوئیه‌ی 2016

میهن اسکریپت