در هر لحظه هزاران ستاره و کهکشان در جهان هستی به دنیا میان... رسیدن به مدار ستاره ای که قلبی به وسعت یک کهکشان داره  یک معجزه است...و هر ستاره‌ای تپ‌اختر نمیشه، با قلبی تپنده، از ازل، تا ابد...و هیچ منظومه‌ای جاودان نمی‌شه به جز منظومه‌ی همیشه بهار عشق...
چه لذتی داره تبریک گفتن برای تولد یک ستاره‌ی جاودان... تولدت مبارک ستاره‌ی عشق، بودن در مدار تو یعنی بودن در مدار معجزه...

 

گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را...