حرکات جادویی، آخرین کتاب از مجموعه آثار کارلوس کاستاندا، منتشر شد... بیشتر بخوانید...

مجموعه دوازده جلدی آثار کارلوس کاستاندا، بیشتر بخوانید...

معرفی کتاب "من، آلکس کراس هستم"

آنچه که خواندن یک کتاب پلیسی را جذاب می کند، مهارت نویسنده در ایجاد پیچ و خم های مناسب در داستان و طرح معما برای ذهن خواننده است.در طول سالیان دراز نویسندگان زیادی چهره های متفاوتی در این عرصه خلق کرده اند. از شرلوک هلمز معروف کانوندویل گرفته تا قهرمانان آگاتا کریستی و نویسندگان معاصر دیگر، پترسون با خلق شخصیت آلکس کراس که هم یک روانشناس است و هم پلیس؛ چهره ای را به خوانندگان ژانر پلیسی معرفی کرده که در داستان های این مجموعه از او به عنوان شرلوک هلمز قاره ی امریکا یاد می شود.

 تبحر پترسون در داستان پردازی آنچنان قصه را پیش می برد و شاخ و برگ می دهد که خواننده تا آخرین فصل کتاب نمی تواند پایان آن را حدس بزند و این عنصری است که نویسندگان معدودی به آن دست یافته اند.