حرکات جادویی، آخرین کتاب از مجموعه آثار کارلوس کاستاندا، منتشر شد... بیشتر بخوانید...

مجموعه دوازده جلدی آثار کارلوس کاستاندا، بیشتر بخوانید...

انتشار کتاب جاناتان مرغ دریایی توسط نشر وانیا

کتاب مصور جاناتان مرغ دریایی با ویرایش جدید  توسط نشر وانیا در قطع خشتی منتشر شد. از اینکه دوباره پرواز جاناتان را بر آسمان

سرزمینم می بینم بسیار خوشحالم.

معرفی و دانلود کتاب جاناتان مرغ دریایی

 

این کتاب ترجمه ای است از:

Jonathan Livingstone Seagull- A Story

By: Richard Bach

 

  حقیقت جاناتان را باید واقعیت درون تک تک انسان ها دانست .شاید اگر ریچارد باخ با

قلم سحرآمیزش روایت پرواز را در جامعه ی انسانی به تصویر می کشید، چنین تأثیر شگرفی

بر خواننده نداشت. گویی آرمان شدن و زندگی آرمانی همواره باید تصویری دور و خیال انگیز

باشد تا به سمت آن گام برداریم و با بهتر بگویم، پرواز کنیم. حال آنکه جاناتان و حقیقتش به بهترین وجه اوهام زمینگیری را پایان می دهد و راز پرواز را

با درخشش و شفافیتی آسمانی بر ملا می سازد:

این بار پرواز با سقوط آغاز می شود...


پس از انتشار کتاب در سایت کهکشان نورد، جاناتان مرغ دریایی با ویرایش جدید توسط نشر وانیا در قطع خشتی منتشر شد.

از اینکه دوباره پرواز جاناتان را بر آسمان

سرزمینم می بینم بسیار خوشحالم.

جاناتان را برای لذت پرواز بخوانید، برای خودش...

 

برای دریافت نسخه PDF کتاب، پرنده را دنبال کنید: