حرکات جادویی، آخرین کتاب از مجموعه آثار کارلوس کاستاندا، منتشر شد... بیشتر بخوانید...

مجموعه دوازده جلدی آثار کارلوس کاستاندا، بیشتر بخوانید...

معرفی و دانلود کتاب ترکیب بازی درمانی با رفتاردرمانی شناختی

 

این کتاب ترجمه ای است از:

 

در دنیایی که از دیدگاه بسیاری بازیچه ای بیش نیست، شاید بازی درمانی بهترین روش برای بهبود مشکلات روانشناختی باشد! زمانی که این کتاب را ترجمه می کردم، در مورد بسیاری از کارهایی که ناخودآگاه زمان فشارهای روحی انجام می دادم تأمل بیشتری کردم و متوجه شدم بازی ها و داستان هایی که در آن زمان خود را به آن مشغول می کردم، تأثیر شگفت انگیزی در روحیاتم داشته اند...

بی دلیل نیست که این کتاب در ایالات متحده خوش درخشید چرا که آتنا دروز مؤلف کتاب، ستارگان این رشته را گرد هم جمع کرده و جوهره ی اصلی آموزه های آنها را در اختیار خوانندگان قرار داده است.