قدرت حال  منتشر شد...

علاقمندان به تهیه این کتاب در نمایشگاه کتاب تهران، می توانند به غرفه های نشر وانیا در این سالن ها مراجعه کنند:


سالن ناشران دانشگاهی، سالن 15، غرفه 428

سالن ناشران عمومی، راهروی 31، غرفه 10


شایان ذکر است کتاب جاناتان لیوینگستون، روایت یک مرغ دریایی نیز برای عرضه در نمایشگاه موجود است...

 

میهن اسکریپت