و شاید سفر به غرب خورشید، فقط از تک سواران جزیره بر می آید. . .

جنوب مرز، غرب خورشید، اثر متفاوت هاروکی موراکامی، به زودی. . .

 

میهن اسکریپت