چهارشنبه, فوریه 28, 2024

شاعران پاییز

 • Beyond the Horizon Clip, Poets of the Fall and DARK

  In this eternal darkness, you are not just ghostlights: Poets of the Fall, Baran bo Odar and Jantje Friese…but you are the bright stars of this dying planet’s sky. A very planet which is at the same time our home and enemy soil.

 • ترانه‌ی رؤیاباف از گروه شاعران پاییز Weaver of Dreams by Poets of the Fall

  آسمان موسیقی سایت کهکشان نورد

  ترجمه‌ و دانلود ترانه‌ی رؤیاباف یا بافنده‌ی رؤیاها از آلبومGhostlight, Poets of the Fall
  توضیح شاعران پاییز درباره‌ی انتخاب نام آلبوم:
  کسانی هستند که در تاریکی گم می‌شوند و امید را می‌یابند.
  کسانی که به شراره‌های آتش مصیبت تسلیم شده، اما دوباره زاده می‌شوند. (همچون ققنوس)
  اینان کسانی هستند که می‌توانند تاریخ دوران پیش رویمان را روشن کنند.
  و ما ایشان را کورسوی امید یا نور شبحگون می‌نامیم...

  *******