چنانچه با موبایل سایت را مشاهده می کنید, لطفا دستگاه خود را به حالت افقی قرار دهید.

سه شنبه, اکتبر 03, 2023

چه بگویم؟ هیچ... در کنج عزلتی عاریه در خرابات جهان، از سیر آفاق و انفس فارغ، مبهوت اقیانوس ژرف کهکشان‌ها، شب‌های اسارت در سیاره‌ی دشمن را با چراغ معرفت روشن نگاه می‌دارم. استاد و حامی فراوان و گوش شنوا نایاب... 

حافظ و سعدی و خیام و شاهدان قبل از من، بسیار بهتر سخن گفته‌اند:

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

چیست این سقف بلند ساده‌ی بسیارنقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست...

******

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کآن سوخته را جان شد و آواز نیامد

این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کآن را که خبر شد خبری باز نیامد

******

اجرام که ساکنان این ایوانند، اسباب تردد خردمندانند

هان تا سر رشتهٔ خرد گم نکنی، کآنان که مدبرند سرگردانند 

***

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده‌ایم

رهرو منزلِ عشقیم و ز سرحد عدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده‌ایم...

تازه‌های آسمان موسیقی

 • ترانه‌ی رؤیاباف از گروه شاعران پاییز Weaver of Dreams by Poets of the Fall +

  ترجمه‌ و دانلود ترانه‌ی رؤیاباف یا بافنده‌ی رؤیاها از آلبومGhostlight, Poets of the Fall توضیح شاعران پاییز درباره‌ی انتخاب نام Read More
 • Forever and ever Demis Roussos- ترانه‌ی برای همیشه و همیشه با صدای دمیس روسوس +

  ترانه برای همیشه و همیشه با صدای ماندگار دمیس روسوس، همراه با ترجمه ترانه Forever and ever by Demis Roussos Read More
 • Darkest Night- تاریک ترین شب +

  سالکان اینگونه آتشبازی می کنند: از دل تنگ گنهکار برآرم آهی، کآتش اندر گنه آدم و حوا فکنم... صحنه هایی Read More
 • Dreamless- بی رویا +

  بی رویا در تاریکی محض... ترانه بی رویا از گروه مون اسپل، همراه با صحنه هایی از سریال تاریک، فصل Read More
 • 1

 

کهکشان‌نورد، وبسایت غزال رمضانی

Email: info@galaxywalker.net