چنانچه با موبایل سایت را مشاهده می‌کنید, لطفا دستگاه خود را به حالت افقی قرار دهید.

چهارشنبه, فوریه 28, 2024

علاقمندان به آثار آنا گاوالدا

 کتاب‌های «من او را دوست داشتم»، «دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد» و «گریز دلنشین» محصول بهار و تابستان مزرعه‌ی ترجمه‌ی  کهکشان نورد توسط نشر آوای چکامه به چاپ رسید! البته با این توضیح که این محصولات به آفت «ویراستارنما» آلوده شدند! این آخرین باری بود که مزرعه‌ی کهکشان‌نورد به چنین آفتی آلوده شد و شاهکارهای نشر آوای چکامه مرا بر آن داشت تا عطای همکاری با ناشرنماها را برای همیشه به لقایش ببخشم. در ایران دیگر نهادی به نام انتشارات وجود ندارد، تمام آنچه که باقی مانده بنگاه‌های دلالی کاغذ و دلار است... از باسابقه‌ترین ناشرها گرفته تا قارچ‌های تازه سر در آورده در جنگل بی در و پیکر چاپ کتاب...

جستجو

تازه‌های آسمان موسیقی

 • Beyond the Horizon Clip, Poets of the Fall and DARK +

  In this eternal darkness, you are not just ghostlights: Poets of the Fall, Baran bo Odar and Jantje Friese…but you Read More
 • ترانه‌ی رؤیاباف از گروه شاعران پاییز Weaver of Dreams by Poets of the Fall +

  ترجمه‌ و دانلود ترانه‌ی رؤیاباف یا بافنده‌ی رؤیاها از آلبومGhostlight, Poets of the Fall توضیح شاعران پاییز درباره‌ی انتخاب نام Read More
 • Darkest Night- تاریک ترین شب +

  سالکان اینگونه آتشبازی می کنند: از دل تنگ گنهکار برآرم آهی، کآتش اندر گنه آدم و حوا فکنم... صحنه هایی Read More
 • Dreamless- بی رویا +

  بی رویا در تاریکی محض... ترانه بی رویا از گروه مون اسپل، همراه با صحنه هایی از سریال تاریک، فصل Read More
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

 

کهکشان‌نورد، وبسایت غزال رمضانی

Email: info@galaxywalker.net