حرکات جادویی، آخرین کتاب از مجموعه آثار کارلوس کاستاندا، منتشر شد... بیشتر بخوانید...

مجموعه دوازده جلدی آثار کارلوس کاستاندا، بیشتر بخوانید...

وبلاگآخرین اخبار سایت

 اول اردیبهشت روز بزرگداشت شیخ اجل «سعدی» است. به حق می توان گفت این بیت از دیباچه گلستان، سنگ محکی معتبر در تمامی کهکشانات برای شناسایی شیادان معنوی از استادان حقیقی است. اکنون که چهار سال از انتشار اولین کتاب از مجموعه آثار کاستاندا می گذرد، امروز را بهانه کردم تا به اطلاع علاقمندان به معرفت ناب دن خوان برسانم که آخرین کتاب از این مجموعه، به زودی به انتشار خواهد رسید.
در مقدمه کتاب، این بیت ناب سعدی را سرمشق قرار داده و به بسیاری از نظرات و پرسش هایی که در طول انتشار این آثار مطرح شده بود، تا حد توان پاسخ داده ام تا معلوم شود چرا «قدرت حال» اکهارت تله را ترک کرد، یا چرا کاستاندا به جای «سفر به دیگرسو» و بر خلاف شایعات دروغین ناشرنماهای ایرانی و سودجویان بین المللی، در بستر بیماری جهان خاکی را وداع گفت...
کاستانداپرستان و دیگر «شخص پرستان» که به جای حقیقت به سایه آن چنگ انداخته و گمان می کنند اگر کاستاندا، تله یا امثالهم نبودند، خبری از معرفت دن خوان هم نبود، یا نظرات افراطی مشابهی نسبت به دیگر چهره های شناخته شده در مقوله معرفت دارند (البته شناخت و معرفت نسبت به محتویات جیب شاگردان شان!) بدانند که «آن» برای تجلی و اظهار خود نیازی به مدیوم هایی ضعیف آن هم در قالب سست و شکننده انسانی ندارد و نمی توان در سمینارهای چندصد دلاری و نشست و برخاست با شیادانی یافتش که در محله اعیان مجلس فقری به پا می کنند و در مستعمرات بریتانیای حقیر «سمیناهار»! چرا که استاد حقیقی در قالب انسانی نمی گنجد...شب پره شهبال معرفت کجا و مدعیان خودشیفته ای که روزگار نداری و آینده خود را با پول مرفهان دردمند و فقرای بی درد جبران و تضمین می کنند، کجا...

پس از انتشار کتاب، مقدمه به صورت کامل همراه با بخشی دیگر از سخنان دن خوان در رابطه با حرکات جادویی، در سایت منتشر خواهد شد.