حرکات جادویی، آخرین کتاب از مجموعه آثار کارلوس کاستاندا، منتشر شد... بیشتر بخوانید...

مجموعه دوازده جلدی آثار کارلوس کاستاندا، بیشتر بخوانید...

هنگامی که ترجمه‌ی آثار کاستاندا را آغاز کردم، می‌دانستم معرفت دن خوان برای همیشه همه چیز را عوض خواهد کرد. در واقع این خاصیت راه معرفت است که سفری بی‌بازگشت باشد. آنچه که طریق معرفت شمنان مکزیک باستان را از دیگر آیین‌ها متمایز می‌نماید، صراحت آنها در نمایاندن ذات و چهره‌ی اصلی دنیا و شرایطی است که در آن زندگی می‌کنیم: اسارت در چنگال نیروهایی که زندگی‌مان را به گروگان گرفته و ما را از مقصد اصلی‌مان دور کرده‌اند.

اکنون پس از گذشت چهار سال از انتشار اولین کتاب از این مجموعه، دوازدهمین و آخرین کتاب نیز منتشر شد, امری که بدون همراهی و همکاری سرکار خانم سیمین ندافیان, ویراستار محترم کتاب و البته شب‌پره شهبال معرفت، کاری ناممکن بود. کلمات همواره از بیان سپاس و قدردانی قاصرند و فقط می‌توانم بگویم: یک کهکشان سپاس... مأموریت به انجام رسید. این مجموعه از طریق سایت و اپلیکیشن کتابراه قابل دریافت است. لینک هر کدام از کتابها در فهرست زیر به صورت جداگانه قرار گرفته:
۱.  تعلیمات دُن خوان، طریقت آگاهی در مکتب سرخپوستان یاکی (دانلود از سایت کتابراه، انتشار: خرداد ۱۳۹۷)
۲. حقیقتی دیگرگون (دانلود از سایت کتابراه، انتشار: آبان۱۳۹۷)
۳. سفر به  دیگرسو (ایکستلَن) (دانلود از سایت کتابراه، انتشار: فروردین ۱۳۹۸)
۴. افسانه‏‌های قدرت (دانلود از سایت کتابراه، انتشار: شهریور ۱۳۹۸)
۵.‌ دومین حلقه  قدرت (دانلود از سایت کتابراه، انتشار: دی ۱۳۹۸)
۶. هدیه عقاب (دانلود از سایت کتابراه، انتشار: فروردین ۱۳۹۹)
۷. آتش درون (دانلود از سایت کتابراه، انتشار: امرداد ۱۳۹۹)
۸. قدرت سکوت، درس‏‌هایی دیگر از دُن خوان  (دانلود از سایت کتابراه، انتشار: بهمن ۱۳۹۹)
۹. هنر رؤیابینی (دانلود از سایت کتابراه، انتشار: خرداد ۱۴۰۰)
۱۰. چرخ زمان (دانلود از سایت کتابراه، انتشار: خرداد ۱۴۰۰)
۱۱. کرانه‏‌ی فعال بی‏‌کرانگی (دانلود از سایت کتابراه، انتشار: شهریور ۱۴۰۰)
۱۲. حرکات جادویی (دانلود از سایت کتابراه، انتشار: امرداد ۱۴۰۱)